– Detta är en viktig milstolpe för oss på Berco, säger Jim Wallström, vd på företaget, och fortsätter. Den här satsningen på ny produktionslina ger ökad kvalitet och precision, en väsentligt ökad produktionskapacitet, minskade slöserier och kortar ned ledtiderna.

Och just kvalitet är ledordet när storföretaget väljer en leverantör baserad långt norrut, konstaterar Hans Turemark, som är märkeschef för Volkswagen Transportbilar.

– Vi har haft ett jättebra samarbete under många år och det har inneburit att våra skåp har förbättrats kontinuerligt – tack vare inspel från både oss och de som arbetar här i produktionen. Det betyder mycket för oss och när man ser sig omkring bland de övriga konkurrenterna så har i vart fall vi inte hittat någon som matchar våra behov lika bra.

– Vårt långvariga samarbete med Berco har genererat i en transportbil som är mycket lämplig för våra nordiska förhållande med snö och kyla. Detta har gjort Volkswagen Crafter med Volymax skåp till en av de mest sålda transportbilarna i Sverige, säger Hans Turemark, Märkeschef för Volkswagen Transportbilar.