Snart ökar tillgången på eftertraktade logistikfastigheter och med det ytterligare lagringsmöjligheter ett stenkast från Göteborgs hamns terminaler. Genom ett nybildat gemensamt bolag ska Göteborgs Hamn AB och Castellum inom kort utveckla hållbara lagerlösningar på 270 000 kvadratmeter logistikmark.

Halvorsäng Logistikpark ligger i direkt anslutning till hamnen i ett idealiskt läge för att hantera inkommande gods via sjövägen. Vidare distribution genomförs enkelt via ett stort utbud av transportlösningar med järnväg och lastbil. Från anläggningen är det nära till flera av Göteborgsregionens stora industrier och leverantörer inom bland annat fordonsklustret.

I direkt anslutning till logistikparken byggs också Nordens första ladd- och vätgasstation för tung trafik som ger möjligheter till fossilfri lastbilsdistribution. Sedan i december finns dessutom Halvors länk, en ny väg som underlättar godstransporter till och från de stora industrierna på västra Hisingen och Göteborgs hamn.

Området är cirka 270 000 kvadratmeter stort. Totalt planeras sex väldisponerade byggnader i storlekar från 13 000 till 35 000 kvm. Några blir upp till 35 meter höga med möjlighet att yteffektivt lagerhålla stora volymer. Allt byggs på stadig berggrund, vilket ger hög bärighet. När hela området står klart 2026 ska den sammanlagda lokalytan att uppgå till 145 000 kvm och cirka 600 – 700 personer beräknas ha sin arbetsplats här.