Larmen om låga grundvattennivåer har avlöst varandra under de senaste åren. Det har också varit tillfällen då kommunernas vattenledningsnät blivit förorenade. Dricksvattnet är inte längre den självklara resurs som det varit för absoluta flertalet av oss. Och när det uppstår problem, då gäller det att ha beredskap.

– Vi ser ett ökat behov av att transportera dricksvatten. Tidigare var det enskilda områden som hade problem med låga grundvattennivåer vid vissa tider under året. Nu ser vi hur bristen på vatten sprider sig både geografiskt och över tid. Det är något vi behöver förhålla oss till, konstaterar Sören Liljestrand.

Försäljning och uthyrning

Svensk Vattenförsörjning startade för tre år sedan i Arvika. Trots sina unga år representerar företaget en lång erfarenhet, grundad på den produktion av nödvattentankar åt Försvaret som tidigare bedrivits på orten. Vattentankarna är i rostfritt stål, monterade på lastväxlarramar.

– Vi har även vattentankar för uthyrning. Många kontaktar oss för att få hjälp med komplett vattentransport och då förmedlar vi kontakter till vårt nätverk av åkerier som har investerat i vattentankar, tillägger Sören Liljestrand.

Svensk Vattenförsörjning startade sin verksamhet i rättan tid, för det senaste halvåret har intresset för vattentankar och vattentransporter i det närmaste exploderat.

– Vi får flera samtal per dag. Både enskilda, näringsidkare och kommuner hör av sig. Behovet är påtagligt.

För åkerier som investerar i tankar godkända för dricksvatten finns därför goda möjligheter till en ny marknad. Systemet med vattentankar på lastväxlarramar ger stor flexibilitet såväl i transporterna som i möjligheten att hyra ut resurserna.

Guidar till kunskap

– Så fort det handlar om dricksvatten finns det ett särskilda regler att följa. För oss är det en viktig del av verksamheten att guida åkaren till rätt kunskaper. Vi framhåller alltid vikten av att åkaren har en bra dialog med kommunen och dess vattenverk. Det finns dubbla skäl till detta. Dels behöver åkaren veta vilka krav som kommunen ställer, dels är det viktigt att kommunen får vetskap om vilka resurser som står till buds, säger Sören Liljestrand.

Vattentankarna på lastväxlarramar är vanligen på tio kubikmeter, vilket ger en totalvikt på cirka 12 500 kg. Det är en storlek som kan hämtas av flertalet lastväxlarbilar. Tankarna byggs i fyra millimeters rostfritt stål, som syrabehandlas för att ge lång livslängd och för att tanken ska uppfylla kraven som ställs för transport av dricksvatten.

Enkla att använda och underhålla

Konstruktionen bygger på att vattentankarna ska vara mobila, kompakta, robusta samt enkla att använda och underhålla. Få rörliga delar ger få delar som kan utsättas för slitage. Den rostfria överfyllnadsventilen garanterar att tanken inte sprängs då den fylls och minimerar samtidigt risken för vattenspill vid förflyttningen.

Dricksvattentankarna utrustas utifrån kundens önskemål. Det kan exempelvis handla om att exempel montera UV-renare, dieselelverk eller elpatron. Längst fram finns en arbetsplattform samt tre anslutningar för påfyllning och tömning. Varje tank har dubbla manluckor. Bottenpluggar underlättar fullständig tömning och rengöring.

Affärs- och samhällsnytta

När Svensk Vattenförsörjning startade sin verksamhet marknadsförde sig företaget främst mot kommuner. Det visade sig att kommuner har svårt att själva investera i de resurser som behövs för nödvattenförsörjning.

– Det är hos åkarna som vattentankarna gör störst nytta. Då kan resurserna användas av flera och är också lättare att styra dit där behoven är som störst. Hos åkarna gör vattentankarna både affärs- och samhällsnytta, konstaterar Sören Liljestrand.