Förra sommaren öppnade Berliner Stadtreinigung (BSR) sin första biogasfabrik i Spandau-Ruhleben. Det var en del av ett stort miljöprojekt för att förbättra utnyttjandet av förnybart bränsle i fordonsflottan.

Anläggningen skall processa ca 60 000 ton organiskt avfall årligen, som samlas in i särskilda containrar med hjälp av specialanpassade sopbilar. På fabriken frigör mikroorganismer i bioavfallet rå biogas under jäsningen av komposten. Därefter processas biogasen och blir biogas – även kallad biometan – som distribueras till tre BSR-stationer där sopbilsflottan kan tankas.

På så sätt kan BSR:s 150 Mercedes-Benz Econic CNG-sopbilar använda sin egen biogas i stället för naturgas från fossila bränslen. BSR har investerat i 22 nya sopbilar som ersätter gamla. Samtliga dessa är utrustade med Allisons helautomatiska växellådor ur 3000 SeriesTM som bidrar till att maximera prestandan hos CNG-motorn.

Allisons patenterade momentomvandlare kompenserar nackdelarna med lägre vridmoment som är typiska för bilar med gasdrift, och flerfaldigar vridmomentet vid start, varefter kraften överförs mjukt och kontinuerligt till drivhjulen, och bidrar till bättre bränsleekonomi och prestanda.

Dessutom gör de snedskurna dreven i växellådan i kombination med OM 906 LAG-motorn att fordonet får en betydligt tystare gång.

Genom att byta ut diesel mot biogas kommer BSR att spara ca 2,5 miljon liter diesel årligen samtidigt som man minskar koldioxidutsläppen med 6 200 ton.

Även utsläppen av kväveoxid, svavel och andra miljöfarliga partiklar blir lägre.