I uppländska Rånäs har man smitt och bearbetat järn sedan mer än 200 år. Orten hörde tidigt till det gruv- och järnbälte som sträckte sig från Bergslagen och ut över norra Uppland och Roslagen. Vallonerna – med familjen De Geer i spetsen – vandrade in med sina hantverkskunskaper och franskan blev regionens andra språk.

För 63 år sedan tog företaget Rånäs Bilfjädrar upp traditionen av järnhantering här. Det var Nils Wijk, född i Rånäs och anställd på en fjäderfabrik i Stockholm, och hans bror Erik som år 1951 fick idén till det som skulle utvecklas till exportföretaget Rånäs Bilfjädrar.

De hade ett gott förhållande till ägaren av Rånäs gård och bruk, som utan betänketid ställde upp när de en dag sa; ”Nu ska vi göra bladfjädrar”. Företaget, som år 2000 köptes av Lastvagnsdelar i Sverige AB, är idag en del av Axel Johnson-gruppen. Verksamheten i Rånäs svarar för 16,5 Mkr av omsättningen.

Armborst som förebild

-Det vi jobbar med är en anrik, mogen och färdigutvecklad produkt, säger företagets produktionsansvarige Johan Larsson. Bladfjädrar satt ju på vagnar långt innan bilen uppfanns, påpekar han.

Rånäs Bilfjädrar är i den meningen inget High-Tech-företag. Ursprunget till bladfjädern anses vara bågens uppbyggnad i armborstet. Det man ägnat sig åt i Rånäs under åren är just utveckling, produktionsmetoder och kvalitetsarbete. Och man har gjort det med framgång.

-I sådana här sammanhang är det som så ofta – dessvärre – priset som styr, trots att kvalitén borde vara den viktigaste egenskapen, menar Johan Larsson. Vi gör till exempel brinellprov på vart tionde fjäderblad för att förvissa oss om att hårdheten håller måttet. Till detta kommer kundernas krav och den allt hårdnande konkurrensen. Vi har helt enkelt inte en chans att fuska.

Gynnade av konjunkturen

Avsättningen härifrån sker till cirka 70 procent på hemmamarknaden. Även detta ställer stora krav på materialet som lämnar Rånäs, eftersom påkänningarna under tunga transporter är större i vårt land än på de flesta andra håll.

-Vi kan ju ha upp till 60 ton på 24 meters bil och släp i Sverige, att jämföra med 45 ton i Tyskland och 38 i England, förklarar Johan Larsson. Därtill kommer våra kalla vintrar som också påverkar materialet.

Råmaterialet, som är skrotbaserat, kommer från finska Ovako. Man bearbetar nästan uteslutande kromlegerade stål i kvalitén SAE 5160 och 50 CrV4.

-Vi arbetar huvudsakligen mot lager till eftermarknaden vilket är en styrka när det är lågkonjunktur, säger Johan Larsson. I dåliga tider underhåller ägarna hellre sina gamla lastbilar än ersätter dem med nya, vilket gynnar oss.

Materialet man använder är emellertid detsamma som levereras till bland annat Scania och Volvo vilket gör att kvalitén på fjäderpaketen härifrån är lika hög som när det gäller de så kallade originaldelarna.

Från smed till operatör

De förhållandevis små serierna och många olika dimensionerna på fjäderpaketen gör produktionskedjan svår att automatisera i sin helhet. Härdprocessen är dock numera automatiserad liksom all ändformning med spetsvalsning samt utformningen av öglan på huvudbladet och andra bladet. Därmed har en rad tunga och monotona arbetsmoment försvunnit ur tillverkningen, samtidigt som produktionstakten ökat. Stationen för detta, som fungerar som ett robotiserat maskinarbetslag, går under beteckningen ”Smide 2000” och har en styrutrustning levererad av J & M Automation.

-Att vi rationaliserar och automatiserar innebär inte att vi säger upp några anställda, berättar Johan Larsson. För att hålla jämna steg med efterfrågan jobbar vi i stället tio timmar per dag måndag till torsdag vid de två härdlinjerna

Automationen har inneburit att arbetsuppgifterna för de anställda har förskjutits från att vara hantverkare och smeder till att bli mer av operatörer.

-”Smide 2000” är till exempel en helt inkapslad process som sköts från en bildskärm, förutom att den måste förses med gods från lastpallar, förklarar Johan Larsson. Maskinellt strävar vi efter att samordna utrustningen för att kunna göra så många moment som möjligt under samma värme.

Bättre arbetsmiljö

Vid en maskin som utför vad tre man gjorde tidigare står Dick Quist som har arbetat här under 18 år och trivs med jobbet. Maskinen klipper av bladen i rätta längder, gör centrumhål, hörn och hål för bygel.

-Att kombinera de här momenten har ingen provat före oss. Grundidén är vår egen, förklarar Dick Quist, som anser att den nya tekniken inneburit en rejäl arbetsmiljöförbättring. Tidigare var arbetet betydligt tyngre. Efter 15-20 år vid de gamla maskinerna skulle rygg och armar vara helt utslitna, menar han.

Med den nya tekniken har kraven på att man måste vara stor och stark för att kunna arbeta här minskat. Trots detta har inga kvinnor sökt sig till Rånäs Bilfjädrar som – vad gäller produktionen – är en traditionellt manlig

arbetsmiljö. Idag har man tio anställda, varav tre i administration, försäljning och produktionsplanering. Verksamheten i Rånäs har också ett eget budget- och resultatansvar.

Stämningen är god på verkstadsgolvet. De anställda arbetar självständigt, kan styra sin arbetsdag och har sina egna produktionsmål.

-Allt detta sammantaget har förändrat inställningen till arbetet och gjort oss effektivare, konstaterar Johan Larsson. Våra kunder förändras och vi måste hänga med för att kunna överleva.

Ett sätt att överleva, förutom att öka produktionen med bibehållen kvalitet, är att även tillverka andra industriprodukter av fjäderstål. Ett annat att slå sig in på handel och bli återförsäljare av reservdelar och monteringsdetaljer – en verksamhet som för Rånäs numera står för en betydande del av omsättningen.

Nya och udda kunder

-Det är framför allt fjäderpaket till bilar under 3,5 ton som är vår nisch, säger Johan Larsson. Till dessa gör vi årligen 8.000 paket. Numera har vi också en marknad i England för lättare fordon. Det rör sig om utrustning till minibussar, vans och lätta lastbilar – ett segment som nu ökar konjunkturen till trots.

Det händer också att man levererar till betydligt mindre och mer udda kunder. Johan minns när det illustra sällskapet Volvo Duett-klubben hade en träff i Rånäs. Det ledde till en beställning av 230 Duettfjädrar.

-Vi har även fått vara med om att göra rodelmedar, detaljer till harvar och jordfräsar och att härda värjor till medeltida turnérspel, säger Johan Larsson.

Till vardags arbetar man emellertid med helt andra kvantiteter. I färdigvarulagret finns alltid cirka 2500 artiklar, varav ett 500-tal standardfjädrar, krampor, tillbehör samt 160 olika luftbälgar. Det här gör tillgängligheten hög och leveranstiderna korta – något som är viktigt för kunder som verkstäder, åkerier, entreprenörer och grossister.

Över gårdsplanen går truckarna i skytteltrafik mellan verkstadsgolvet och lagret, allt medan telefonerna går varma och produktionen pågår för fullt. Traditionen av järnhantering i Rånäs är i högsta grad levande.

 

Fakta Företaget

Rånäs Bilfjädrar AB i södra Roslagen har producerat fjädrar sedan 1951. Företaget ägs sedan år 2000 av Lastvagnsdelar i Sverige AB som idag är en del av Axel Johnson-gruppen. Lastvagnsdelar är landets största leverantör av alternativa delar till tunga fordon.

I Rånäs tillverkas cirka 100 ton trapetsfjädrar per år. Tyngdpunkten i produktionen ligger på fjäderpaket till eftermarknaden till bland annat Volvo, Scania, Mercedes, Ford och Iveco. Till finska Sisu är man dessutom originalleverantör för produktionen av tunga lastbilar.

Produktionen sker dagtid och antalet anställda är för närvarande tio, varav tre i administration, försäljning och produ
ktionsplanering. Företaget i Rånäs omsätter 16,5 Mkr årligen.

 

Fakta Produktionen

Enstaka fjäderserier tillverkas manuellt på traditionellt sätt, medan bearbetning av större serier sker i en automatiserad robotstyrd produktionslinje. Även den för fjädrars egenskaper så viktiga värmebehandlingen sker under övervakning i en automatiserad process för bästa resultat.

I Rånäs finns konstant minst 350 ton fjäderstål på lager i en mängd olika dimensioner. Man arbetar uteslutande efter den inom fjäderbranschen välkända standarden DIN 2094, och råmaterialet köps uteslutande in från finska Ovako.

De fjäderstålstyper som används i Rånäs produktion i platt material är SAE 5160 och 50CrV4, som följer DIN 4620 och DIN 59145. Detta är samma material som originalmonteras på nya bilar.

Det senaste året har efterfrågan på fjäderpaket till lätta fordon ökat markant. Man har nu tagit fram en katalog med 200 olika modeller av fjäderpaket till vans, pickup och minibussar, och räknar med att tillverka cirka 18.000 paket per år av denna typ.

Bland Rånäs Bilfjädrars övriga industriprodukter kan nämnas krängningshämmare, slitskenor, fjäderfästen och vipparmar.