På onsdagen besökte riksdagsledamot Adnan Dibrani (S) utbildningsföretaget C-R
Utbildning i Varberg för att diskutera några av transportbranschens största utmaningar.
Bland annat kommer branschen att behöva runt 50 000 nya förare det kommande
decenniet, delvis då 57% av dagens förare är över 57 år. Under mötet lyfte C-R Utbildning
konkreta förslag på hur branschens utmaningar kan mötas – fler utbildningsplatser,
smidigare utbildning för trafiklärare och CSN-stöd för att möjliggöra karriärbyte och
omskolning.

Transportsektorn i Sverige står inför en yrkesförarkris. Efter länder som Polen, Tyskland och
Storbritannien har Sverige den sjätte allvarligaste förarbristen i Europa. Samtidigt som
efterfrågan på vägtransporter i Sverige och Europa ökar råder en kraftig minskning av
utbildade yrkesförare. Att 57% av Sveriges förare idag är över 57 år och kommer gå i
pension inom en snar framtid innebär att Sverige är i behov av att utbilda 50 000 nya förare
det kommande decenniet.

– Utan fungerande transporter fungerar inte samhället. Det ligger i allas intresse att
lösa de problem vår bransch står inför. Därför är det mycket glädjande att politiker,
som Adnan Dibrani, tar sig tiden att lyssna på oss som är verksamma inom
branschen. Under mötet fick vi dela med oss av konkreta förslag för att möta
utmaningarna och vi kände att gensvaret och intresset finns, säger Göran Andersson,
utbildningschef på C-R Utbildning.

C-R Utbildning i Varberg utbildar årligen 50 nya chaufförer och närmare hälften av dessa är
kvinnor. Efter avslutad utbildning får i stort sett alla studenter anställning som förare. Men
det behövs långt fler för att möta det behov som finns hos landets åkerier.

– Våra partneråkerier skriker efter chaufförer, och våra elever går inte ofrivilligt
arbetslösa en dag efter avslutad utbildning. Samtidigt är söktrycket till vår utbildning
högt. Men trots att vi har kapacitet att utöka våra utbildningsplatser har vi inte det
ekonomiska stödet att göra detta. Vi behöver fler utbildningsplatser i både privat och
kommunal regi över hela landet och det behövs snarast, säger Göran.

En annan bromskloss för att utbilda fler chaufförer är att möjligheten till ett karriärbyte och
omskolning till yrkeschaufför inte är berättigad till CSN-lån. Även detta diskuterades under
onsdagens möte.

– Vi är väldigt nöjda med mötet. Adnan förstod problematiken i de utmaningar som
ligger för oss, och vår förhoppning är att vi genom möten med beslutfattare likt
detta ska bidra till en positiv och absolut nödvändig utveckling av branschen, säger
Göran.