Sedan 1 januari i år kan svensk polis och tull besluta om klampning vid brott mot kör- och vilotidsbestämmelserna. Nu föreslås en lagändring som ger polis och tull möjlighet att klampa även vid brott mott cabotagereglerna.

Utmaningarna för åkerinäringen är förstås att samtidigt som verksamheten är fullständigt mobil och internationell, är lagstiftningen både otydlig och differentierad. Olika parlament och myndigheter inom EU gör tolkningar och har olika straff. Därför är det viktigt att de svenska reglerna är glasklara.

-Det är avgörande för den fria konkurrensen att regler är tydliga och förutsägbara. Brott mot cabotagereglerna är hot mot hållbara transporter i lika hög grad som brott mot kör-och vilotidsreglerna är. Nu blir lagstiftningen logisk, säger Rickard Gegö, VD på Sveriges Åkeriföretag.

-För Sveriges Åkeriföretag är detta en stor framgång. Regeringen har för det första anammat hela vårt tankepaket med krav på dokumentation, sanktionsavgift och slutligen klampning. Vad gäller sanktionsavgiftens nivå och hur klampning skulle användas har regeringen försökt sig på några genvägar med blygsamma sanktionsavgifter och sparsam användning av klampning. Där har de nu fått backa och vi har sanktionsavgift på 40 000 :-. Förhoppningsvis får vi snart också möjligheten att klampa även den som inte betalar sanktionsavgift. Vi är mycket nöjda med regeringens förslag, avslutar Rickard Gegö.