Det var första gången AirForestry visade upp drönaren utomhus med olika manövrar för att påvisa den höga precision den har i flygningen. De visade även upp flygning med adderad vikt för att visa hur det kommer se ut när gallringsverktyget kommer på plats och den robusthet som redan finns i ett tidigt skede.

AirForestry vill använda egenutvecklade eldrivna drönare för att gallra träd från luften. En mer skonsam och hållbar teknik som kan förändra hela skogsbranschen. Sveaskog har varit samarbetspartner till AirForestry från ett tidigt skede och var de första som den 9 juni på en gemensam demodag fick möjlighet att bevittna alla de nya milstolpar som bolaget uppnått.

Det AirForestry har gjort de senaste fem månaderna är att skapa en fungerande helhetslösning för gallring från luften baserat på en rad ingående delsystem.

– ”Det är väldigt roligt att få se med egna ögon hur mycket av tekniken som finns på plats och hur den fungerar. AirForestry är ett av de bolag som kommer vara med och forma framtidens skogsbruk. Det känns oerhört bra med ett så utvecklat samarbete redan nu och ha möjlighet att vara tidigt ute med tekniken i skogen”, konstaterar Anders Järlesjö, Skogsteknisk chef på Sveaskog.

Vad gäller den egenutvecklade drönaren så har man fortsatt utveckla verktyget för gallring till drönaren samt själva drönaren, som mäter 6,2 meter och är en av de största i sitt slag. Energiförsörjningen till denna sker genom en särskild batteriförsörjningslösning som tillhandahålls av Vattenfall.

Drönaren körs via en särskild operatörsstation som ger visualisering och data. AirForestry fick tillstånd i april av Transportstyrelsen att flyga med drönaren utomhus, vilket visar på stabiliteten för tekniken och bolagets organisation.