Med egenutvecklade drönare som kan skörda träd från luften vill AirForestry bana väg för nya skonsamma och hållbara metoder att vårda och bruka skogen. Företagets stora gallringsdrönare mäter 6,2 meter och utvecklas för att gallra skog.

Ett centralt moment för företaget var att få påbörja testflygningar med drönaren utomhus, varför man tidigt började arbeta med ansökan för tillstånd. Transportstyrelsen beviljade tillståndet i april i år.

Transportstyrelsen har beviljat AirForestrys ansökan om operativ auktorisation för verksamhet med obemannade luftfartyg, för specifik kategori enligt SORA. Tillståndet gäller för företagets avspärrade testarena öster om Uppsala. Det är endast ett fåtal andra bolag som har tillstånd för att flyga med drönare i denna storleksklass.