I och med satsningen finns ett enhetligt system nu i hela fordonsflottan. Systemet har levererats av det svenska företaget Vehco som flera år samarbetat med Ahola Transport. Via systemet lär sig chauffören att optimera sitt körsätt. Resultatet blir en lägre bränsleförbrukning, lägre belastning på miljön och ett mera trafiksäkert körsätt.

– I stället för att enbart mäta och rapportera bränsleförbrukningen mäter vi de faktorer i körsättet som direkt inverkar på förbrukning och utsläpp, säger kvalitetschef Birgitta Hatt vid Ahola Transport.

Mätningarna sammanställs i ett eget definierat Green Wheels Index. För att få ett högt Green Wheels Index måste chauffören minska hastigheten och undvika bilens tomgång, kunna optimalt utnyttja fordonets rörelseenergi samt ha ett förutseende körsätt och därmed undvika kraftiga och onödiga inbromsningar.