ABT Bolagen firar 2015 sitt 30-årsjubileum, så det är ett företag som känner sin marknad. Från starten och fram till för några år sedan fungerade företaget som en lastbilscentral, då med Vallentuna, norr om Stockholm, som utgångspunkt.

Lokalerna i Vallentuna blev till slut alltför trångbodda. Lösningen blev att 2010 investera i en egen fastighet och bygga nytt i näraliggande Rosersberg.

Företaget hamnade därmed mitt i ett expansivt logistikcentrum mellan Stockholm och Arlanda.

Det har gett plats för kontor, men också gett möjligheter för entreprenörer att hyra in sig.

ABT Bolagen jobbar huvudsakligen inom tre affärsområden:

Schakt och transporterFasta anläggningarEntreprenader

Affärsområdet schakt och transporter är störst och svarar för närmare hälften av ABT Bolagens omsättning, jämnt fördelat mellan maskiner och lastbilar. Företagets fasta anläggningar utgörs av deponier och anläggningar för återvinning, däribland Ullnatippen i Arninge.

Tredje benet utgörs av markarbeten och markentreprenader, från schakt och losshållning till krossning, transporter och markarbeten.

Mobila krossverk

Företaget har genom det helägda dotterbolaget Schaktteknik i Uppsala AB egna resurser för produktion av krossat bergmaterial, däribland ett tiotal mobila krossverk – från de minsta till de allra största.

ABT Bolagen har egna deponier, men undviker att se material som avfall.

– Grundfilosofin är att det går att göra något av allt. I Ullna skapar vi, tillsammans med Täby kommun, en fritidsanläggning bestående av en högklassig skidbacke och möjligheter till en rad andra aktiviteter såsom längdåkning och mountainbike, berättar Mikael Graffman.

Andra exempel är att ABT Bolagen bidragit till att förädla åkermark och landskapsbild genom att skalat av matjorden, fyllt upp med schaktmassor och sedan återfyllt med matjorden.

– Det är extra kul att på detta sätt använda överblivet material till att skapa något nytt. Dessutom ger det betydligt bättre ekonomi att hantera det som ska bort från ett bygge som en resurs och att använda samma bilar för att köra tillbaka nytt material. Annars blir det mest att byta pengar, framhåller Mikael Graffman.

Just däri – att tillföra mervärden – ligger en viktig del av företagets kärnkompetens.

– Det är bästa sättet att hjälpa våra kunder, samtidigt som det utvecklar våra åkare, maskinentreprenörer och oss själva.

Medvetet val

För ABT Bolagen är det ett mycket medvetet val att vara underleverantör. Mikael Graffman ser inget självändamål i att klättra i näringskedjan.

– Är man duktig på det man gör så går det att nå framgång i alla delar av näringskedjan. Som underleverantör vill vi hjälpa andra att göra ett bra jobb.

ABT Bolagen har valt att själv inte äga lastbilar och maskiner, frånsett krossar och maskinerna som behövs omkring dem.

– Om vi skulle ha egna lastbilar och maskiner skulle vi konkurrera med dem som är anslutna till oss eller som vi anlitar på andra sätt. Vi vill undvika sådana intressekonflikter, så att alla kan behandlas lika. Det är en filosofi som vi har med oss från företagets många år som lastbilscentral.

Alla ska må bra

ABT Bolagen arbetar i alla delar aktivt med yttre miljö, arbetsmiljö och säkerhet. I företaget finns ett stort engagemang för att alla ska må bra – i alla bemärkelser. Detta inkluderar bra uppställningsmöjligheter för långväga entreprenörers husvagnar. Därtill goda träningsmöjligheter, träningsråd och även kostråd.

– Vi vill göra det enkelt för chaufförer och maskinförare att kunna röra på sig, sova bra och äta sunt. Vinsten är mångdubbel. Förutom att människor mår bättre gör de ett bättre jobb och blir gladare ansikten utåt. Vi är 35 personer på kontoret, men har 350 personer ute hos kunderna, så värdet av duktiga och positiva chaufförer och maskinförare är enormt. Våra kunder anlitar oss knappast för maskinernas och lastbilarnas skull, utan för människorna som sitter i och för vår samlade förmåga att lösa problem och skapa mervärden.

Region för expansion

Geografiskt sträcker sig ABT Bolagens huvudsakliga verksamhetsområde från Värmdö, över centrala Stockholm och upp över Täby och Vallentuna och via Arlanda upp till Uppsala.

– Vi har inga tankar på att jobba över större område än så. I den här regionen kommer det under en lång tid att byggas så mycket att vi har möjlighet att dubbla får omsättning utan att vi blir för stora, säger Mikael Graffman.

– Det är förrädiskt att tro att gräsmattan är grönare på andra sidan. Vi stannar kvar inom området och ser till att göra det väldigt bra. Vi satsar på att hålla gräsmattan i trim.

Tre delägare

Mikael Graffman började som bolagets VD och koncernchef i januari 2014. Han har varit verksam i branschen nästan lika länge som ABT Bolagen och har haft flera ledande befattningar inom anläggning och fastigheter. Mikael Graffman har också gått in som en av företagets tre ägare. De båda övriga är Bo Albertsson, tillika styrelseordförande, och Michael Haddleton, som också är verksamma i företaget.

En blick i backspegeln berättar att företagets ägare alltid varit aktiva i företaget. Fram till för ett par år sedan stod grundarna för hälften av ägandet, medan anslutna åkerier delade på andra halvan. Sedan dess antalet ägare minskats till dagens trio. Detta har skett i flera steg. För några år sedan löste åkerierna in sina aktier. Därefter har även grundarna sedan 30 år, Roland Kahlson och Bengt Nordström, samt tidigare delägaren Fredrik Skogehall avyttrat sina aktier i bolaget.