AC Floby har som ambition att vara en klimatneutral verksamhet i Floby redan 2024. De ser återkommande över hur de kan minska klimatavtrycket i hela leverantörskedjan.

– Kollar vi på våra två största leverantörer som vi idag kör med DB Schenkers tåglösning och jämför det med att köra samma sträckor med vägtransport, så har vi sänkt våra koldioxidutsläpp med 75 procent, säger Ida Josefsson, inköpare på AC Floby.

AC Floby har tillverkat fordonskomponenter till person- och kommersiella fordon i över 60 år. De är specialiserade på bearbetning, montering och ytbehandling av bromsskivor, hjulnav och vevstakar.
– Dessutom ligger vi långt fram i utvecklingen av lättviktsmaterial som är en viktig del i utvecklingen av framtidens fordon, berättar Ida Josefsson.

Fyra tågleveranser i veckan och 55 000 ton per år
Fyra dagar i veckan fraktas materialet från två av AC Flobys största leverantörer med konventionella järnvägsvagnar med hjälp av DB Schenkers tåglösning från Tyskland till Falköping.

– När godset ankommer till Falköping dras det in i godsterminalen GreenLogs tåghall och godset lossas och lagras i en lagerlokal. GreenLog driftas av ett lokalt företag, TBN Sweden, som sköter all hantering och fungerar som ett externt mellanlager åt oss på AC Floby, säger Ida.

– Varje dag avropar vi material för nästa dags produktionsbehov, det lastas på en lastbil och körs ut till Floby. Det är sju till åtta bilar med släp som går till Floby varje dag från Falköping. Avståndet mellan lagret i Falköping och Floby är 15 km, fortsätter hon.

Innan tåglösningen sattes upp transporterades materialet med lastbil i snitt 130 mil, nu transporteras det ungefär 3 mil med lastbil.
– Den här lösningen passar väldigt bra för oss som fraktar tungt material långa sträckor. Och vi gick faktiskt all in direkt. Den rejäla minskningen av koldioxidutsläpp med 75 procent var viktig för oss. Vi har även sparat en rejäl slant genom att byta till tåg, säger Ida.

– Vi tittar även på lösningar för att reducera avfallsmängder. År 2022 kommer vi att använda oss av 100 procent förnybar elenergi, och vi har som energimål att minska elenergiförbrukningen med tre procent årligen. Vi har också en kemikaliegrupp som ser över hanteringen av kemiska produkter, och möjligheten till att byta ut dem till bättre alternativ, berättar Ida.

Det här gör DB Schenker för AC Floby
DB Schenker transporterar AC Flobys gods från två olika leverantörer i Tyskland med tåg till en terminal i Falköping.
Vagnarna lastas med 64 ton vilket motsvarar 2,5 lastbilar. Det innebär att belastningen på vägnätet reduceras med över 2000 FTL* per år.
*Full Truck Load, en hellast på lastbil.