Folksam har fem år i rad undersökt hastighetens hos yrkesförare. De hastighetsmätningar man har gjort i år visar att i 78 procent av alla mätningar har förarna kört för fort. Under de år som mätningarna har gjorts har antalet hastighetsöverträdelser dessutom ökat med 20 procent.

Undersökningen är gjord i Storstockholm och på vissa sträckor i Uppsala och gäller de transportbilar som haft företagsloggor. De fordon som man mätt hastigheterna på har varit olika transportbilar som vanliga personbilar, lätta lastbilar, tunga lastbilar samt bussar. I genomsnitt körde de bilar som redovisas i undersökning 9 km/h över den tillåtna hastighetsgränsen. Även den andel som körde fortare än 10 km/h har ökat och utgör en fjärdedel av fortkörningarna.

– Det är alarmerande att vi ser en kraftig ökning vid årets hastighetsmätningar, särskilt alarmerande är att andelen överträdelser var högst på vägsträckor med 30 och 40 km/h i hastighetsbegränsning, där risken är störst att köra på oskyddade trafikanter som fotgängare och cyklister. Skulle alla hålla hastighetsgränserna skulle fler än 70 liv varje år kunna räddas i Sverige, säger Anders Kullgren, som är forskningschef på Folksam om den rapport som nyligen Folksam presenterade.

Folksam har delat in yrkestrafiken i olika branscher och i undersökningen är det taxi som står för den högsta andelen fortkörningar där 9 av 10 taxibilar vid tidpunkten för mätningarna körde för fort. Även branscherna färdtjänst, bud, transport och logistik har höga överträdelser där 82 procent av förarna körde för fort. Bussbranschen står för en lägre andel förseelser men även där är det i genomsnitt högt då 51 procent av bussarna kördes fortare än de tillåtna hastigheterna.

– Yrkeschaufförer utgör en stor del av trafiken på våra vägar och sätter ofta tempot för övriga trafikanter. Trots att Folksam mätt och rapporterat hastighetsmätningar under 5 års tid så har vi inte kunnat se någon förbättring genom åren, snarare tvärtom. Företagen har ett stort ansvar, där trafiksäkerhet är en ledningsfråga, ett exempel är realistiska körscheman, säger Anders Kullgren, forskningschef på Folksam.