Scanias försök med dragbil, trailer, dolly och trailer, 78 ton, har dagliga avgångar från Södertälje. Och från Zwolle i Holland.

– Förarna möts och byter av varandra i Malmö. Det fungerar bra men hade varit logistiskt enklare om det hade kunnat ske i Köpenhamn, säger Jan Björklund,

Farten är inställd på max 80 kilometer i timmen.

Motorer, axlar och växellådor rullar från Södertälje. Samtidigt skickas emballage och mindre målade komponenter från Scanias anläggning i den holländska monteringsfabriken.

– Förarna tycker ekipaget är förvånansvärt enkelt att köra. Ibland kollar de faktiskt extra i backspeglarna för att vara säkra på att den tredje enheten är med. Den skär inte mycket mer i kurvorna mot ett vanligt ekipage, säger Björklund.

En utmaning kan vara att koppla ihop ekipaget.

– Att kunna backa in dollyn kan vara lite knepigt.

Dispensen går ut 2017.

Vilka är fördelarna?

– En dragbil, en förare, betydligt reducerad co2-utsläpp, minus 40 procent per tonkilometer, och lägre bränsleförbrukning. Avsevärt bättre ekonomi.

– Vi har jobbat mycket för att få ner bränsleförbrukningen, till runt 2,5 liter per mil för en enkeltrailer. Dubbeltrailern drar cirka 3,5 liter. Per tonkilometer betydande besparingar.

Tror du på en fortsättning?

– Det är en politisk fråga om hur detta sättet att transportera upplevs jämfört med tåg. Men det transporteras mycket på vägarna och detta är ett bra exempel på hur man skulle kunna minska miljöpåverkan

Upplägget är logistiskt komplicerat.

– Vi ser helst att bilen från Södertälje fick gå över Öresundsbron. Då skulle vi vinna otroligt mycket. Men att få långa transporter att passera nationella gränser är svårt.

Köpenhamn ligger mitt emellan Södertälje och Zwolle.

– Ett släp måste ställas av på vardera sidan bron och försvårar förarbytena. Det drar förartid. Föraren måste alltså passera bron två gånger.

David Ericsson är en av förarna i försöket.

– I början kändes ekipaget oändligt långt. Men den skär inte mer i kurvor än ett linkekipage. Vi måste planera varje omkörning noga. Vid vägarbeten har vi tillstånd att köra i 30.

Bilarna rullar dygnet runt, 40 000 mil per år per bil.

– Vi har i snitt 60 tons totalvikt och testar olika saker, bland annat för att se hur mycket bränsleförbrukningen minskar när vi kör efter varandra, i kolonn.

David tror på en fortsättning:

– Det är inga problem att manövrera de här ekipagen. När Södertäljebron var avstängd körde vi på smågator utan problem. 32-metaren är mycket smidigare än vad man kan tro. Men det borde finnas kompetensbevis för att få sätta sig bakom ratten och att ingå i en sådan utbildning. Det är inte som att köra en traditionell trailer eller distributionsbil.

En vanlig fråga han får är om det går att köra i vinterväglag.

– Någon enstaka gång har vi fått ta isär och delat dem, för att köra ett släp i taget, exempelvis om man ska upp för Kolmården och det sitter fast lastbilar där. Med bra däck tar de sig fram. En del chaufförer säger att de är bättre i vinterväder än kortare ekipage eftersom andra trailern minskar risken för sladd.

Lång startsträcka

Det tog tre års förberedelser innan den gröna lampan tändes för försöket. För att garantera säkerheten gjordes praktiska prov tillsammans med transportstyrelsen.

Var och en av de tio axlarna bromsar sin egen last och bromssträckan är samma som för en konventionell lastbil.

Försöket går bland annat ut på att testa framkomlighet, och trafiksäkerhet.

Ett liknande försök genomförs, som vi tidigare berättat, av Kallebäcks Åkeri, på E6 mellan Göteborg och Malmö – Duo 2 och är också en motsvarighet till ”En trave till” skogsindustrins försök med längre fordon.

Alguns kör för Postnord mellan Stockholm och Skåne. Jula kör containers mellan Falköping och Skara.

Sverige är enda landet i Europa som testar.