Sveriges Åkeriföretag och Circle K har valt att förlänga det mångåriga samarbetsavtalet– trots att avtalet går ut först 2022. Tillsammans har de båda parterna arbetat målmedvetet för att säkra långsiktigt hållbara transporter i Sverige, där samarbetet med Circle K är fortsatt viktig för den omställning som medlemmarna i Sveriges Åkeriföretag står inför.
Circle K har varit partner till Sveriges Åkeriföretag sedan 1999 och samarbetet har sedan start bidragit till att göra den tunga trafiken mer hållbar. Åkerinäringen är en förutsättning för företagande och handel, arbetstillfällen och tillväxt. Samtidigt påverkar transporterna miljön och klimatet negativt.
För att kunna nå Sveriges högt ställda klimatmål behöver koldioxidutsläppen från vägtransporter reduceras med 70 % till 2030 och netto noll till 2045. Därför arbetar Circle K hårt för att minska beroendet av fossila drivmedel och är i dag störst på förnybara drivmedel.
Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och sysselsätter drygt 225 000 människor. De har i dag cirka 5 100 anslutna åkeriföretag med sammanlagt 39 000 fordon.
– För att nå Sveriges högt ställda klimatmål är en hållbar utveckling av transportsektorn helt avgörande. Vår hållbarhetscertifiering, Fair Transport, är transportbranschens sätt att ta ansvar och bidra till den nödvändiga omställningen. Samarbetet med Circle K är en viktig del i det arbetet för våra medlemmar, säger Rickard Gegö, vd på Sveriges Åkeriföretag via ett pressmeddelande från Circle K.