Load Transfer sätter tryck där det verkligen behövs

Joar Turesson, ansvarig vid Scania Democenter i Borås. Foto Alf Wesik

Scania har alltid satsat hårt på produktutveckling och i många fall hämtat inspiration till nyheter direkt från chauffören eller åkaren. Det gäller bland annat den matnyttiga nyheten Load Transfer som entreprenad- eller timmerbilen kan kompletteras med.
-Ja, verkligen. Vi kan erbjuda en utrustning så lufttrycket i olika axlar fördelas oberoende av varandra och ger stora fördelar i körbarheten.

Den som säger så är Joar Turesson på Scanias Democenter i Borås. Utrustningen används på fyraxlade bilar. Det öppnas nu helt nya möjligheter för den duktige chauffören att fördela lufttrycket mellan främre och bakre axel och därmed skapar en helt annan vändradie än ”den teoretiska”.
-Det gör att framkomligheten ökar markant. Och det är inga små skillnader vi talar om, vilket jag gärna kan visa ute i terrängen, fortsätter Turesson.

Kortare hjulbas
Det handlar således inte om någon jättenyhet, om vi med sådana tänker på helt nya fordon, nya hybridlösningar, drivmedel eller drivlinor. Men lika fullt en nyhet som med all sannolikhet kommer att bli såväl mycket använd som uppskattad.
-Någon kanske reagerar och säger att möjligheten till axeltrycksfördelning funnits om inte ”alltid”, så väldigt länge. Men då har det fungerat så att man har kunnat ge extra luft i axlarna, eller vice versa.
-Nyheten nu är att föraren på ett mycket enkelt sätt kan bestämma själv vilken axel han eller hon vill ge det på. Och rätt använt blir fördelarna markanta.
Om föraren har ett läge där bilen är tom och ska placera den på en trång plats, eller helt enkelt vända där det egentligen är ”för smalt” – så kan trycket läggas på främre bakaxel och därmed ge fordonet en kortare hjulbas än den egentligen har.

På väg uppför en backe, i ett annat praktiskt exempel, ute i skogen och det i anslutningen till backen är en direkt tvär högersväng, kanske in på en skogskörväg, så har föraren förmodligen ett släp bak på fordonet som är tungt. I det läget så kan vikten istället läggas på styraxeln i fronten, för att åstadkomma så bra styrförmåga som möjligt.
-I det senare exemplet får bilen såväl en bra styrförmåga som ett bra drivaxeltryck, säger Joar Turesson.
Föraren upplever att timmerbilen såväl styr- som driver bättre.

Förfinad teknik
Om Scania nu förser fordonen med tekniken Load Transfer för den här kompletterande körstilen, så många åkaren och chauffören själv se till att lära sig använda den. Med tanke på hur duktiga förare av entreprenad- och timmerbilar visat sig vara, bör inte heller det vara något problem.
Finns bara den tekniska möjligheten, så tenderar en yrkesförare att snabbt lära sig använda den.
-Jag håller med, de är experter på att köra sina typer av fordon. Men vi på Scania ger givetvis information om systemet i samband med leverans, där vi berättar hur vi tänkt oss det hela. Min erfarenhet säger dock, att grusbilsföraren, eller vad det kan vara, snabbt förfinar sin teknik till det yttersta.
Dessutom är det så att de dagliga körningarna varierar stort från fordon till fordon. De enskilda förarna kommer snabbt att lära sig i vilka situationer tekniken är användbar, på olastat fordon såväl som på fullt lastat.
Det nya är således inte att lufttryck i däck kan justeras under färd, eller ens att fjädringen kan justeras, utan att axeltrycket kan justeras individuellt helt oberoende av varandra. Visst har det förekommit fordon även med den här tekniken, men då har det rört sig om specialuppbyggda fordon, avsedda för extrema körningar.

Utan omtag
För en lekman är det inte helt enkelt att räkna ut hur det hela kan användas och när.
-Verkligen inte. Men det är påtagligt ofta föraren har behov av en mindre svängradie och nu har verktyg att åstadkomma det. Det är viktigt att inte vi på Scania skriver någon på näsan, utan varje förare inom varje segment utvecklar själv systemet enligt egna erfarenheter.
Som ett komplement är precis som tidigare den styrande bakaxeln enormt användbar, främst på lastat fordon. I vissa områden i Sverige används även möjligheten att justera däcktryck under färd, för att skapa större kontaktyta och därmed ökad dragkraft.
Tekniken används på fyraxliga bilar och kan därmed bli vanligt förekommande på lastväxlare och grusbilar, men även fyraxliga timmerbilar, exempelvis 74-tonsekipage.
När det gäller skogsbilar, tror ni eller du Joar Turesson, att Load Transfer är särskilt användbar i vissa delar av landet?
-Ja, det tror jag, och det jag närmast tänker på är körningar på eller i anslutning till BK4-vägnätet. Rätt använt vill jag gå så långt som att säga att en duktig chaufför nu har möjlighet att köra där han eller hon inte kommit fram innan.
Han förklarar att många extremt trånga styrningar nu kan ske utan omtag. Erfarenheten säger att det är just omtaget som gör att bilen sätter sig.