Anledningen till att det först nu bedömdes vara dags för en ny test var att det skett mycket intressant på marknaden, bland annat en uppdatering av drivlinorna från i stort sett alla stora tillverkare, samt naturligtvis det faktum att Scania under mellantiden dessutom hunnit med att presentera nästa generation fordon, dessutom utrustade med helt nya hytter.

Återbud

Just denna fordonstyp har fördelen att de finns tillgängliga från alla sju stora tillverkare och det är dessutom en vanlig kombination ute på de europeiska vägarna. Renault Trucks vet vi sedan tidigare att de rent principiellt tackar nej till deltagande i olika tester där bränsleförbrukning och utsläppsnivåer mätes jämförande.

Tyska MAN brukar delta men meddelade denna gång att företaget inte hade något bra hyttalternativ att delta med. MAN har nya stora XXL-hytter på gång men de avstår denna gång. Utöver detta meddelade dessutom Iveco endast 36 timmar före teststart att de hoppade av deltagande.

De fyra fordon som deltog representerar ändå en viktig del av branschen och det är en mycket imponerande fordonsflotta avsedda för fjärrbilskörning som rullades in för test;

(För att läsa mer om varje modell, klicka på lastbilsnamnet nedan.)

DAF XF 510 FT Super Space Cab

M-B Actros 1848 LS Giga Space

Scania S 500 A 4×2 NA Cab CS20H

Volvo FH 500 Globetrotter XL

Vår tidning har deltagit I den stora 1000-poängtesten bland annat av den anledningen att den utföres oerhört seriöst. Det är i motsats till många andra jämförande tester inte bara förbrukningssiffror som mätes och jämförs, utan det är hela 28 olika kategorier som poängsättes och alla med ett så kallat ”vägt” värde, alltså fler poäng om det bedöms vara en viktig kategori.

Teststräckan

Detta gör att alla själva kan exempelvis ställa resultatet och poängen i bränsleförbrukning, mot hytternas bekvämlighet, mot säkerhet, etctetera etcetera.

Men för att komma allra högst upp i rankingen är det närmast ett krav att det inte finns något område som fordonet faller igenom poängmässigt.

Rent teoretiskt är 1000 poäng maximal utdelning, därav namnet.

Som utgångspunkt har vi valt att lägga allra största vikt vid bränsleförbrukningen. Det är också den post som testmässigt kräver mest resurser. Egentligen är det mycket enkelt att mäta bränsleförbrukning, det kan varenda chaufför konstatera.

Det står ju i klartext på en display framför dem, och eventuella felvisningar kan justeras eller kompenseras av bilen själv, eller åkaren.

Men om resultatet ska ingå som en viktig jämförande testpunkt så är det en helt annan historia.

Vi mäter det hela på en 20 mil lång teststräcka mellan Saarbrücken och Trier, som körs lika många gånger som det är deltagande fordon, i år alltså fyra. Fordonen kör sträckan med en maxlastad treaxlig trailer.

Samma trailer används hela tiden, eftersom det kan skilja i dragmotstånd även på trailers av samma fabrikat och samma årgång. Förarna skiftas dock så att varje bil körs av fyra olika chaufförer.

Förbrukning

Vägsträckan är förhållandevis lågt trafikerad, det råder ej omkörningsförbud och den innehåller långa och sega backavsnitt – vilket bland annat möjliggör mätning vid fullt effektuttag, liksom maximal motorbroms vid körning i motsatt riktning.

Dessutom sker mätningar på 75 olika delsträckor, så yttre påverkan som omgivande trafik inte kan spela in. Ta detta gånger fyra körningar, gånger fyra olika tillverkare, så innebär det att hela 1 200 mätningar utgör grund för resultat i bränsleförbrukningen.

Övriga fasta förutsättningar är att körningen sker med farthållaren ställd på 85 km i timmen, med automatlådan ställd på Auto. Detta innebär att körtiden totalt sett är någorlunda samma, men med en mindre tidsvinst för de tillverkare som valt en programmering av lådan som går mer mot Power, än mot Economy.

Alla bilar har GPS-styrd farthålare som tar hänsyn och justerar hastigheten även i backar. Vi har även valt att redovisa förbrukningen på hela mätsträckan, eller 165 km gånger fyra.

Vi kan se i resultatet att det är mycket jämnt mellan tillverkarna. Skillnaden är under fyra procent, vilket ska jämföras med de tio procent det ofta kan skilja mellan två förare.

Sammantaget vinner Scania matchen denna gång med den totala poängen 943,1 före Volvo och Mercedes och klart före DAF.

Resultat Förbrukning

DAF Mercedes Scania Volvo
Diesel l/mil 3,658 3,531 3,529 3,647
AdBlue liter totalt 9,32 15,72 24,73 29,15
AdBlue i % av diesel 3,10 5,44 8,50 9,68

 

Förarhytt 

(Maxpoäng)  DAF Mercedes  Scania  Volvo 
Service  10 9 8 7 8
Insteg 15 12,6  12,9  13,8  13,3 
Specifikationer 20 17  18  18  19 
Förvaringsutrymme 45 41,3  42,4  41  37,6 
Hyttdimensioner 20 20  20  19  18,5 
Interiör 50 43,1  45,9  46,5  45,6 
Koj/säng 20 17,5  18,2  17,8  19,3 
Kvalitet interiör 20 18,1  19,8  18,5  18,3 
Delsumma: 200 178,6  185,7  181,6  179,6 

 

Körning 

(Maxpoäng)  DAF  Mercedes  Scania  Volvo 
Förarkomfort  65  55,4  54,1  59,1  57 
Väghållning  40  37,5  37,1  40  38,1 
Bromsar  35  32,8  31,6  34,9  32,6 
Växelhantering  50  44,9  47  43,8  48,3 
Delsumma:  190  170,6  169,8  177,8  176,0 

 

Drivlina 

(Maxpoäng)  DAF  Mercedes  Scania  Volvo 
Motorkaraktär  25  23,5  22,5  24  24,5 
Växellåda  60  60  59,5  60  59,5 
Bakaxelutv.  25  23,5  22,5  23,5  25 
Köregenskaper  40  38,5  37,5  39,5  40 
Kraft/effekt  50  44,5  41  50  46 
Delsumma:  200  190,0  183,0  197,0  195,0 

 

Bränsleförbrukning
inkl. AdBlue

(Maxpoäng)  DAF  Mercedes  Scania  Volvo 
Vid 85 km/h konstant  35  32,5  35  32,5  32,5 
Vid full gas backe  15  13  15  14,3  13 
Total förbrukning  85  79  83  80,5  73,5 
Delsumma:  135  124,5  133,0  127,3  119,0 

 

Diverse 

(Maxpoäng)  DAF  Mercedes  Scania  Volvo 
Nyttolast  30  18,5  20,5  24,5  27 
Serviceinterv.  30  30  30  30  27 
Avskrivn.  60  58  60  60  59 
Specifikationsmöjl.  30  27  28,5  27  28 
Delsumma:  150  133,5  139,0  141,5  141,0 

 

Säkerhet 

(Maxpoäng)  DAF  Mercedes  Scania  Volvo 
Motorbroms  30  29  30  26  29 
Säkerhetsinst.  20  13  19  17,5  18 
Ljusarrangemang  60  58,5  58  59,5  59 
Säkerhetsbälten  15  15  15  15  15 
Delsumma:  125  115,5  122,0  118,0  121,0 

  

Resultat 

DAF  Mercedes  Scania  Volvo 
Totalsumma (max 1000)  912,7  932,4  943,1  934,6 
Placering