Chaufförsbristen ett akut problem

Bristen på chaufförer fortsätter att öka. – 7 000 nya lastbilsförare efterfrågas det närmaste året. 50 000 på tio års sikt. Men vad vi kan se så fylls det behovet av bara hälften så många nya förare, säger Lasse Holm, TYA, Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd.