Nya modeller från Lundberg Hymas

De märker ut sig på olika vis, hjullastarna från Lundberg Hymas. De är lite lägre, de är lite bredare och de är mycket starkare. - Inget dåligt koncept, tycker vi. Tanken är naturligtvis att de ska komma in i utrymmen där andra hjullastare har svårt att få plats. Och tack vare att den är så stark, kan den dessutom hantera mängder av tillbehör och redskap.

30 april 2015|Nyheter|

Nathalie, 23, är dagens hjälte

Nathalie, 23, avslöjade en internationell stöldliga. – Strongt jobbat. Om fler reagerat som hon gjorde så hade vi kunnat stoppa många knaskörningar, säger kriminalinspektör Bo Melin.

30 april 2015|Nyheter|

Hög standard: Viktigaste trafikstråket breddas

Pengar finns framme för att förbereda att bygga motorväg mellan Ljungby och Värnamo på E4 – trafiknavet till övriga Europa. – Det känns bra att beslutet klubbats, säger Marcus Brunskog, åkeriägare, som stridit för breddning av vägen.

30 april 2015|Nyheter|

Haft turen att hitta bra maskinförare

Sebastian Didricksson är ung, framåt och vet vad han vill. Han startade sitt entreprenadföretag som 25-åring. Idag – sex år senare – sysselsätter företaget fem personer, plus ett par säsongsanställda. För Sebastian har det gått bra att bygga upp resurser i form av både maskiner och medarbetare. – Jag har haft turen att hitta fantastiska maskinförare, men tveklöst är det rekryteringen som är den tuffaste biten om man vill utöka verksamheten, fastslår Sebastian.

29 april 2015|Nyheter|

I syfte att få fler elfordon

Elbilsupphandlingen är ett samarbete mellan Stockholms stad och Vattenfall i syfte att få fler elfordon på våra svenska vägar. Projektet medfinansieras av Energimyndigheten. Över 300 organisationer och företag har deltagit i upphandlingen, som genomfördes 2011 med stöd av SKL Kommentus Inköpscentral.

29 april 2015|Nyheter|

Weisbjerg plats inom HSP Gripen

Sigvard Weisbjerg (se bild) tillträdde den 12 januari en nyinrättad tjänst på företaget som platschef med ansvar för produktion, personal och kvalitet. Tjänstens uppgifter har tidigare legat på VD som nu kommer att frigöra tid för marknadsfrågor och affärsutveckling.

29 april 2015|Nyheter|

Trio släp för svenska marknaden

Trio-Lift mest känd som Trio släpet är ett välkänt släp både i Sverige och Norge som tillverkats sedan 70-talet. Det 3-axlade dumpersläpet med en patenterad låsbar boggie fram, vilket Trion var först med på marknaden.

28 april 2015|Nyheter|

Hämmande faktorer hindrar utveckling

Sveriges Åkeriföretags första Åkeribarometer för 2015 visar på en möjlig stabilisering för näringen. Men en rad faktorer nämns som hämmande. För korta avtalstider som gör det svårt att investera och svårt att verkligen ta betalt för kvalificerade logistiktjänster ses som de främsta hindren.

28 april 2015|Nyheter|

Sverige bryter mot upphandlingsregler

Sverige bryter mot EU:s upphandlingsregler och begår fördragsbrott, det är slutsatsen av kommissionens yttrande mot en anmälan av svenska kommunala återvinnings- och renhållningsbolag. Sveriges Åkeriföretag har med en rad andra tunga företrädare för näringslivet anmält Sverige till EU-kommissionen och fått stöd för kritiken.

27 april 2015|Nyheter|